Nazad

Stručna tribina “Nevlasnički psi i mačke u lovištima“

28. avgusta, 2021

U četvrtak, 19.08.2021. godine, sa početkom u 12 časova, u okviru 12. Međunarodnog sajma lova, ribolova i lovnog turizma „Kraguj M“, u Medija Centru Šumadija Sajma, a u organizaciji Lovačkog saveza Srbije i Lovačkog saveza Centralne Srbije, održana je dugo pripremana i sa nestrpljenjem očekivana stručna tribina pod nazivom „Nevlasnički psi i mačke u lovištima“.
Ova jako škakljiva tematika, koja već deceniju „muči“ kako lovce, tako i lovne radnike i korisnike lovišta širom Srbije, a naročito gajene vrste divljači u lovištima, obrađena je u saradnji sa predavačima iz nekoliko relevantnih institucija, a u okviru ukupno četiri teme i to:
-„Psi i mačke u prirodnim staništima-interakcije sa divljim životinjama“-predavača dr Duška Ćirovića sa Biološkog fakulteta iz Beograda;
-„Kontrola populacije nevlasničkih pasa mačaka“, predavača dr Vladimira Magaša, sa Fakulteta veterinarske medicine iz Beograda;
-„Štete u lovištima od pasa i mačaka vez vlasničkog nadzora“, predavača Marka Pavlovića, iz Lovačkog saveza Centralne Srbije;
-„Pravni aspekti štete koju pričine nevlasnički psi i mačke u lovištu“, predavača Nenada Cvijetičanina, advokata koji već duže vreme sarađuje sa Lovačkim savezom Srbije.
Predavanja, a posebno diskusije bile su jako sadržajne, a naročito je pozitivna činjenica da je među publikom bilo kako predstavnika lovaca, lovačkih udruženja, saveza, tako i naučnih institucija, škola i fakulteta, ali i predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Uprave za šume, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, kao i Društva za zaštitu i proučavnje ptica Srbije. Pored njih, tribinu je putem interneta, onlajn pratilo više od 200 ljudi, što je samo još jedan pokazatelj da je ovakva tribina bila potrebna lovstvu Srbije.
Uspešnost tribine dovoljno se ogleda u tome da je i ovako „šarolik“ skup jednoglasno definisao uzroke pojave nevlasničkih pasa i mačaka u lovištima Srbije, probleme koje oni mogu da čine i čine u lovištima, ali je dao i smernice za dalje postupanje.
Samo neki od zaključaka su da se problem pasa i mačaka mora rešavati od uzroka, koji predstavlja nedostatak odgovornosti kod vlasnika, preko direktnog uticaja koji nevlasnički psi i mačke čine u lovištima, kroz donošenje Pravilnika o uklanjanju pasa i mačaka bez nadzora vlasnika iz lovišta, do posledica njihovog direktnog uticaja, koji može da se reši strožijom kaznenom politikom prema neodgovornim pojedincima i institucijama.
Naročitu vrednost prezentovanim stavovima daje činjenica da svi odreda, bez obzira da li su definisani kroz sama predavanja ili, pak, u okviru diskusija, mogu da se iskoriste za rešavanje ovog očiglednog problema koji nevlasnički psi i mačke izazivaju u lovištima, odnosno da budu ugrađeni u podzakonska akta koja regulišu ovu oblast, a koja nam već nedostaju već skoro čitavu deceniju.
Sledeći korak pripada nadležnima u Ministarstvu veterine i Ministarstvu poljoprivrede.

80000 +
Lovaca
125
Godina postojanja
250 +
Lovačkih udruženja
6500 k
ha lovne površine