У четвртак, 19.08.2021. године, са почетком у 12 часова, у оквиру 12. Међународног сајма лова, риболова и ловног туризма „Крагуј М“, у Медија Центру Шумадија Сајма, а у организацији Ловачког савеза Србије и Ловачког савеза Централне Србије, одржана је дуго припремана и са нестрпљењем очекивана стручна трибина под називом „Невласнички пси и мачке у ловиштима“.
Ова јако шкакљива тематика, која већ деценију „мучи“ како ловце, тако и ловне раднике и кориснике ловишта широм Србије, а нарочито гајене врсте дивљачи у ловиштима, обрађена је у сарадњи са предавачима из неколико релевантних институција, а у оквиру укупно четири теме и то:
-„Пси и мачке у природним стаништима-интеракције са дивљим животињама“-предавача др Душка Ћировића са Биолошког факултета из Београда;
-„Контрола популације невласничких паса мачака“, предавача др Владимира Магаша, са Факултета ветеринарске медицине из Београда;
-„Штете у ловиштима од паса и мачака вез власничког надзора“, предавача Марка Павловића, из Ловачког савеза Централне Србије;
-„Правни аспекти штете коју причине невласнички пси и мачке у ловишту“, предавача Ненада Цвијетичанина, адвоката који већ дуже време сарађује са Ловачким савезом Србије.
Предавања, а посебно дискусије биле су јако садржајне, а нарочито је позитивна чињеница да је међу публиком било како представника ловаца, ловачких удружења, савеза, тако и научних институција, школа и факултета, али и представника Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управе за шуме, Покрајинског завода за заштиту природе, као и Друштва за заштиту и проучавње птица Србије. Поред њих, трибину је путем интернета, онлајн пратило више од 200 људи, што је само још један показатељ да је оваква трибина била потребна ловству Србије.
Успешност трибине довољно се огледа у томе да је и овако „шаролик“ скуп једногласно дефинисао узроке појаве невласничких паса и мачака у ловиштима Србије, проблеме које они могу да чине и чине у ловиштима, али је дао и смернице за даље поступање.
Само неки од закључака су да се проблем паса и мачака мора решавати од узрока, који представља недостатак одговорности код власника, преко директног утицаја који невласнички пси и мачке чине у ловиштима, кроз доношење Правилника о уклањању паса и мачака без надзора власника из ловишта, до последица њиховог директног утицаја, који може да се реши строжијом казненом политиком према неодговорним појединцима и институцијама.
Нарочиту вредност презентованим ставовима даје чињеница да сви одреда, без обзира да ли су дефинисани кроз сама предавања или, пак, у оквиру дискусија, могу да се искористе за решавање овог очигледног проблема који невласнички пси и мачке изазивају у ловиштима, односно да буду уграђени у подзаконска акта која регулишу ову област, а која нам већ недостају већ скоро читаву деценију.
Следећи корак припада надлежнима у Министарству ветерине и Министарству пољопривреде.

Share

Ostale vesti

Pogledaj sve

  • Continue reading
  • Закон о средствима за заштиту биља ступа на снагу 1. јануара 2022. године и подразумева већу контролу продаје пестицида, обавезу пољопривредника да обавести власника парцеле и суседе најмање 24 сата пре коришћења пестицида, као и да лице које врши третирање средствима за заштиту биља мора имати Сетрификат професионалног корисника издат од стране Министарства. Након периода […]

    Continue reading
  • Komisija za polaganje lovačkog ispita održana je 15.12.2021. u Beogradu. Tačke dnevnog reda ticale su se poboljšanja organizacije polaganja lovačkog ispita, kao i same literture koja će obezbediti polaznicima da na adekvatan način dobiju potrebno znanje za polaganje lovačkog ispita, a i osnovu za dalje bavljenje lovom. Samim tim primenjivaće se i stroži kriterijumi za […]

    Continue reading
  • Od 25. do 28. novembra u Bačkoj Palanci odžan je Međunarodni skup sokolara. Sokolari iz svih krajeva Evrope okupili su u lovištu “TIkvara” kojim gazduje lovačko udruženje “Palanka” iz Mladenova kako bi lovili, a pre svega razmenili znanje i iskustvo i o sokolarstvu u svojim zemljama. Tokom ovog skupa organizovan je i seminar na kome […]

    Continue reading