Nazad

Redovna skupština Lovačkog saveza Srbije u maju

16. aprila, 2019

Sednica Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije je održana četvrtog aprila, u Beogradu, u prostorijama LSS. Kroz izveštaj o radu Upravnog odbora između dve sednice, moglo se konstatovati da su pokrenute sveobuhvatne aktivnosti lovačke organizacije na afirmaciji lovne delatnosti. Od strane članstva i prirodoslovaca informacije o vrednosti rada lovaca prihvaćene su rado, sa ohrabrenjem i odobravanjem.

Sednica Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije je održana četvrtog aprila, u Beogradu, u prostorijama LSS. Kroz izveštaj o radu Upravnog odbora između dve sednice, moglo se konstatovati da su pokrenute sveobuhvatne aktivnosti lovačke organizacije na afirmaciji lovne delatnosti. Od strane članstva i prirodoslovaca informacije o vrednosti rada lovaca prihvaćene su rado, sa ohrabrenjem i odobravanjem.

U isto vreme, intenzivno oglašavanje o redovnim lovačkim aktivnostima, izazvalo je objave neprimerenog sadržaja na društvenoj mreži facebook, pozivajući na mržnju i agresivno ponašanje prema lovcima, što se neće dopustiti. Doneta je odluka o pokretanju krivičnog postupka protiv NN lica, povodom pogrdnih objava koje su mnogi delili na drušvenim mrežama.

Zbog postojanja duga po osnovu članarine svetskoj lovačkoj organizaciji, odlučeno je da se članarine LSS prema CIC izmiri u potpunosti, jer niko ne želi da dovodi u pitanje status LSS u međunarodnoj organizaciji.

Upravni odbor je razmotrio i odobrio nabavku opreme za redovno poslovanje Saveza, kao i izdvajanje sredstava za investiciono tehničko održavanje zgrade, u delu gde se nalaze prostorije LSS. Usvojen je predlog finansijskog plana za 2019. godinu, koji će biti upućen Skupštini LSS. Upravni odbor je predložio da se usvoji odluka o osiguranju od šteta od divljači kod osiguravajuće kuće „Sava“, dok će se za osiguranje lovaca prikupiti ponude i izabrati najpovoljniji ponuđač, u što kraćem roku. Odobrena je cena izrade planskih dokumenta za članice LSS. Na osnovu realnih parametara i u svojstvu zakupodavca , UO LSS je povećao cenu zakupa poslovnog prostora.

Takođe je formirana komisija koja ima zaduženje da reši sporna pitanja oko poslovnog prostora sa Lovačkim udruženjem „Beograd“, kako bi se postiglo vansudsko poravnanje i izbegli nepotrebni troškovi. Deo pitanja bi se rešavao i sa drugim vlasnicima prostora u poslovnoj zgradi u ulici Alekse Nenadovića 19, radi definisanja jasnih vlasničkih odnosa i obaveza koje iz toga proističu.

Ministarstvo zaštite životne sredine će u saradnji sa LSS biti pokrovitelj akcije čišćenja prirode od divljih deponija. Povodom svetskog dana životne sredine, akcija će se organizovati u svim lovačkim udruženjima pod nazivom “Sa lovcima do čiste Srbije.

Usvojene su i druge odluke u vezi sa redovnim poslovanjem Saveza. Na kraju je odlučeno da se redovna skupština Lovačkog saveza Srbije održi narednog meseca, u Beogradu.

80000 +
Lovaca
125
Godina postojanja
250 +
Lovačkih udruženja
6500 k
ha lovne površine