Nazad

Predstavnik Lovačkog saveza Srbije u radnoj grupi MUP

24. aprila, 2019

Šta kažu lovci o aktuelnom Zakonu o oružju i municiji…

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije je podržalo formiranje radne grupe koja će se baviti izmenama i dopunama aktuelnog Zakona o oružju i municiji (“Sl. glasnik RS”, br. 20/2015 i 10/2019), u cilju unapređenja normativnog okvira koji uređuje pitanja posedovanja i prometa oružja i municije. MUP RS je pozvao Lovački savez Srbije da delegira jednog svog predstavnika koji bi uzeo učešće u radu navedene radne grupe.

Nekoliko godina unazad slušamo šta lovci misle o Zakonu. O tome su govorili dok u kancelarijama lokalne policijske uprave čekaju nove oružne listove. O tome su govorili u pauzama lova i na sastancima lovačkih uprava. O svemu tome će se sada govoriti u radnoj grupi za izmene i dopune Zakona o oružju i municiji.

80000 +
Lovaca
125
Godina postojanja
250 +
Lovačkih udruženja
6500 k
ha lovne površine