[:sr]

Šta kažu lovci o aktuelnom Zakonu o oružju i municiji…

 

PREDSTAVNIK LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE U RADNOJ GRUPI MUP

Šta  kažu lovci  o Zakonu o oružju i municiji

 

                Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije je podržalo formiranje radne grupe koja će se baviti izmenama i dopunama aktuelnog  Zakona o oružju i municiji (“Sl. glasnik RS”, br. 20/2015 i 10/2019), u cilju unapređenja normativnog okvira  koji uređuje pitanja posedovanja i prometa oružja i municije.  MUP RS je pozvao  Lovački savez Srbije da delegira  jednog svog predstavnika koji bi uzeo  učešće u radu navedene radne grupe.

                Nekoliko godina unazad slušamo šta lovci misle o Zakonu. O tome su govorili dok  u kancelarijama  lokalne policijske uprave čekaju nove oružne listove. O tome su govorili u pauzama lova i na sastancima lovačkih uprava. O svemu tome će se sada govoriti u radnoj grupi za izmene i dopune Zakona o oružju i municiji.    

 

LSS press

 

 

[:]

Share

Ostale vesti

Pogledaj sve

  • Continue reading
  • Закон о средствима за заштиту биља ступа на снагу 1. јануара 2022. године и подразумева већу контролу продаје пестицида, обавезу пољопривредника да обавести власника парцеле и суседе најмање 24 сата пре коришћења пестицида, као и да лице које врши третирање средствима за заштиту биља мора имати Сетрификат професионалног корисника издат од стране Министарства. Након периода […]

    Continue reading
  • Komisija za polaganje lovačkog ispita održana je 15.12.2021. u Beogradu. Tačke dnevnog reda ticale su se poboljšanja organizacije polaganja lovačkog ispita, kao i same literture koja će obezbediti polaznicima da na adekvatan način dobiju potrebno znanje za polaganje lovačkog ispita, a i osnovu za dalje bavljenje lovom. Samim tim primenjivaće se i stroži kriterijumi za […]

    Continue reading
  • Od 25. do 28. novembra u Bačkoj Palanci odžan je Međunarodni skup sokolara. Sokolari iz svih krajeva Evrope okupili su u lovištu “TIkvara” kojim gazduje lovačko udruženje “Palanka” iz Mladenova kako bi lovili, a pre svega razmenili znanje i iskustvo i o sokolarstvu u svojim zemljama. Tokom ovog skupa organizovan je i seminar na kome […]

    Continue reading