[:sr]

Svedoci smo užasne vatrene stihije koja već par dana hara Starom planinom.

Ovo zaštićeno prirodno dobro predstavlja dom mnogih vrsta gljiva, biljaka i životinja, od kojih su mnoge sa statusom žaštićene ili strogo zaštićene vrste, veliki broj vrsta je endemičan (karakterističan samo za to područje). Gubitak ovakvog ekosistema je ogroman gubitak za celokupno čovečanstvo.

U vezi sa trenutnim problemom predsednik Lovačkog saveza Jugoistočne Srbije i član upravnog odbora LSS, Zoran Aleksić je zajedno sa direktorom Uprave za šume, Sašom Stamatovićem, obišao terene zahvaćene požarom i ponudio aktiviranje lovaca u gašenju šumskih požara i pomoć Lovačkog saveza Srbije.

[:]

Share

Ostale vesti

Pogledaj sve

  • Continue reading
  • Закон о средствима за заштиту биља ступа на снагу 1. јануара 2022. године и подразумева већу контролу продаје пестицида, обавезу пољопривредника да обавести власника парцеле и суседе најмање 24 сата пре коришћења пестицида, као и да лице које врши третирање средствима за заштиту биља мора имати Сетрификат професионалног корисника издат од стране Министарства. Након периода […]

    Continue reading
  • Komisija za polaganje lovačkog ispita održana je 15.12.2021. u Beogradu. Tačke dnevnog reda ticale su se poboljšanja organizacije polaganja lovačkog ispita, kao i same literture koja će obezbediti polaznicima da na adekvatan način dobiju potrebno znanje za polaganje lovačkog ispita, a i osnovu za dalje bavljenje lovom. Samim tim primenjivaće se i stroži kriterijumi za […]

    Continue reading
  • Od 25. do 28. novembra u Bačkoj Palanci odžan je Međunarodni skup sokolara. Sokolari iz svih krajeva Evrope okupili su u lovištu “TIkvara” kojim gazduje lovačko udruženje “Palanka” iz Mladenova kako bi lovili, a pre svega razmenili znanje i iskustvo i o sokolarstvu u svojim zemljama. Tokom ovog skupa organizovan je i seminar na kome […]

    Continue reading