[:sr]

Pokriveni su rizici šteta od divljačo na usevima i štete od udara divljači u saobraćaju…

 

Preporuka za osiguranje šteta od divljači u lovnoj 2019/2020. godini

 

Obaveštavamo Vas da je UO LSS doneo Odluku o davanju preporuke za najpovoljnijeg ponuđača za osiguranje šteta od divljači, za period 01.04.2019. -31.03.2020. godine kod osiguravajuće kuće Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd.

Lovačka udruženja  zaključuju  polisu osiguranja od šteta od divljači direktno sa osiguravajućom kućom “Sava neživotmo osiguranje”, po odabranom modalitetu.

Ovim osiguranjem su pokriveni sledeći rizici:

štete od divljači na usevima i štete od udara divljači u saobraćaju.

  Osiguranja navedena u ponudi Iznos u DIN sa porezom
1. Osiguranje od odgovornosti SO=5.000 eura. Štete na usevima i udar divljači u saobraćaju, sve bez učešća u šteti. Plaćanje na 12 mesečnih rata. 168.142,78 rsd
2. Osiguranje od odgovornosti SO=10.000  eura. Štete na usevima i udar divljači u saobraćaju, sve bez učešća u šteti. Plaćanje na 12 mesečnih rata. 277.435,58 rsd
3. Osiguranje od odgovornosti SO=15.000 eura. Štete na usevima i udar divljači u saobraćaju, sve bez učešća u šteti. Plaćanje na 12 mesečnih rata. 378.321,25 rsd

Naknada osiguranja isplaćuje se na osnovu ugovorene osigurane sume, u skladu sa zaključenim ugovorom, uslovima osiguranja i podnetom odgovarajućom dokumentacijom.

Ukoliko prihvatite preporuku Lovačkog saveza Srbije,  radi ostvarivanja prava na osiguranje šteta od divljači, potrebno je da lovačko udruženja direktno kontaktira lice koje je u osiguravajućoj kući “Sava neživotno osiguranje”, delegirano za osiguranje šteta iz lovne delatnosti. Kontakt osoba je  Stanislava Anđelković, tel.:065/863-65-64.

  LSS press                                                                                                                                                                    

[:]

Share

Ostale vesti

Pogledaj sve

  • Continue reading
  • Закон о средствима за заштиту биља ступа на снагу 1. јануара 2022. године и подразумева већу контролу продаје пестицида, обавезу пољопривредника да обавести власника парцеле и суседе најмање 24 сата пре коришћења пестицида, као и да лице које врши третирање средствима за заштиту биља мора имати Сетрификат професионалног корисника издат од стране Министарства. Након периода […]

    Continue reading
  • Komisija za polaganje lovačkog ispita održana je 15.12.2021. u Beogradu. Tačke dnevnog reda ticale su se poboljšanja organizacije polaganja lovačkog ispita, kao i same literture koja će obezbediti polaznicima da na adekvatan način dobiju potrebno znanje za polaganje lovačkog ispita, a i osnovu za dalje bavljenje lovom. Samim tim primenjivaće se i stroži kriterijumi za […]

    Continue reading
  • Od 25. do 28. novembra u Bačkoj Palanci odžan je Međunarodni skup sokolara. Sokolari iz svih krajeva Evrope okupili su u lovištu “TIkvara” kojim gazduje lovačko udruženje “Palanka” iz Mladenova kako bi lovili, a pre svega razmenili znanje i iskustvo i o sokolarstvu u svojim zemljama. Tokom ovog skupa organizovan je i seminar na kome […]

    Continue reading