Nazad

Osiguranje šteta od divljači

08. maja, 2019

Pokriveni su rizici šteta od divljačo na usevima i štete od udara divljači u saobraćaju…

Preporuka za osiguranje šteta od divljači u lovnoj 2019/2020. godini.

Obaveštavamo Vas da je UO LSS doneo Odluku o davanju preporuke za najpovoljnijeg ponuđača za osiguranje šteta od divljači, za period 01.04.2019. -31.03.2020. godine kod osiguravajuće kuće Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd.

Lovačka udruženja zaključuju polisu osiguranja od šteta od divljači direktno sa osiguravajućom kućom “Sava neživotmo osiguranje”, po odabranom modalitetu.

Ovim osiguranjem su pokriveni sledeći rizici:
štete od divljači na usevima i štete od udara divljači u saobraćaju.

Osiguranja navedena u ponudi

  1. Osiguranje od odgovornosti SO=5.000 eura. Štete na usevima i udar divljači u saobraćaju, sve bez učešća u šteti. Plaćanje na 12 mesečnih rata (168.142,78 rsd)
  2. Osiguranje od odgovornosti SO=10.000  eura. Štete na usevima i udar divljači u saobraćaju, sve bez učešća u šteti. Plaćanje na 12 mesečnih rata. (277.435,58 rsd)
  3. Osiguranje od odgovornosti SO=15.000 eura. Štete na usevima i udar divljači u saobraćaju, sve bez učešća u šteti. Plaćanje na 12 mesečnih rata. (378.321,25 rsd)

Naknada osiguranja isplaćuje se na osnovu ugovorene osigurane sume, u skladu sa zaključenim ugovorom, uslovima osiguranja i podnetom odgovarajućom dokumentacijom.

Ukoliko prihvatite preporuku Lovačkog saveza Srbije,  radi ostvarivanja prava na osiguranje šteta od divljači, potrebno je da lovačko udruženja direktno kontaktira lice koje je u osiguravajućoj kući “Sava neživotno osiguranje”, delegirano za osiguranje šteta iz lovne delatnosti. Kontakt osoba je  Stanislava Anđelković, tel.:065/863-65-64.

80000 +
Lovaca
125
Godina postojanja
250 +
Lovačkih udruženja
6500 k
ha lovne površine