[:sr]

Po nalogu kabineta ministra Branislava Nedimovića, u organizaciji Lovačkog saveza Srbije, Lovačkog saveza jugoistočne Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivtede, Uprave za šume, 16.01. u Pirotu, organizovan je edukativni skup u vezi sa aktuelnim problemom virusa afričke kuge svinja. Prisutni korisici lovišta i javna preduzeća sa teritorija pirotskog i zaječarskog okruga, kao i ona sa delova vranjskog i jablaničkog , koja se graniče sa Bugarskom, dobili su objašnjenja u vezi sa “Instrukcija korisnicima lovišta na teritoriji Republike Srbije
324-02-00006/2020-10” koju je pre dva dana izdalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za šume. Objašnjenja i uputstva dali su Aleksandar Radosavljević i Miodrag Strnad ispred Uprave za šume, kao i načelnik veterinarske inspekcije Zoran Ivanović ispred Uprave za veterinu, korisnicima lovišta podršku su pružili i predsednik Lovačkog saveza Srbije, Bratislav Ćirković i predsednik Lovačkog saveza jugoistočne Srbije, Zoran Aleksić. Edukativnoinformativnom skupu prisustvovao je i savetnik ministra i direktor Veterinanrskog instituta u Nišu Miloš Petrović.

Lovci i korisnici lovišta pomno prate situaciju na terenu i u saradnji sa nadležnim institucijama postupaju po datim propisima.

[:]

Share

Ostale vesti

Pogledaj sve

  • Continue reading
  • Закон о средствима за заштиту биља ступа на снагу 1. јануара 2022. године и подразумева већу контролу продаје пестицида, обавезу пољопривредника да обавести власника парцеле и суседе најмање 24 сата пре коришћења пестицида, као и да лице које врши третирање средствима за заштиту биља мора имати Сетрификат професионалног корисника издат од стране Министарства. Након периода […]

    Continue reading
  • Komisija za polaganje lovačkog ispita održana je 15.12.2021. u Beogradu. Tačke dnevnog reda ticale su se poboljšanja organizacije polaganja lovačkog ispita, kao i same literture koja će obezbediti polaznicima da na adekvatan način dobiju potrebno znanje za polaganje lovačkog ispita, a i osnovu za dalje bavljenje lovom. Samim tim primenjivaće se i stroži kriterijumi za […]

    Continue reading
  • Od 25. do 28. novembra u Bačkoj Palanci odžan je Međunarodni skup sokolara. Sokolari iz svih krajeva Evrope okupili su u lovištu “TIkvara” kojim gazduje lovačko udruženje “Palanka” iz Mladenova kako bi lovili, a pre svega razmenili znanje i iskustvo i o sokolarstvu u svojim zemljama. Tokom ovog skupa organizovan je i seminar na kome […]

    Continue reading