[:sr]

Sednica Upravnog odbora LSS održana je 6.12.2019. U četvoročasovnoj konstruktivnoj debati usvojen je niz odluka bitnih za funkcionisanje i dalji razvoj LSS. Nakon izveštaja predsednika, Bratislava Ćirkovića, o radu i aktivnostima između dve sednica UO, kao i detaljnog periodičnog finansijskog izveštaja, po tačkama dnevnog reda donete su odluke od kojih izdvajamo najbitnije:

– Usvojen je novi pravilnik o ocenjivanju trofeja po CIC standardima.

– Formirana komisja za edukaciju polaznika (studenti završne godine PMF iz Novog Sada) za ocenjivanje trofeja.

– Doneta je odluka o učlnjenju u IUCN (Međunarodna unija za zaštitu životne sredine) za čije smo učlanjenje dobili podršku od Ministarstva zaštite životne sredine i CIC-a.

– Usvojene pripremne radnje za strategiju konkurisanja na pozive međunarodnih fondova

– Doneta je odluka o obraćanju Predsedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću, u vezi sa Zakonom o oružju i municiji, kao i ministru unutrašnjih poslova, Dr Nebojši Stefanoviću, i rukovodiocu radne grupe za izmene i dopne ZOM, Valentini Vulić. Sa posebnim naglaskom na rokove oko usvajanja zakona, kao i obaveštenje da ukoliko se do 25.12.2019. ne dođe do bitnih napredaka, LSS će pristupiti prikupljanju potpisa za usvajanje zakona u skupštinskoj proceduri.

– Doneta odluka o organizaciji edukativnih skupova za korisnike lovišta

– Lovačka udruženja, u vezi sa sudskom praksom i postupanjem u slučajevima šteta u saobraćaju sa učešćem divljači, kao i oko primene zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

– Primljen je u članstvo Lovački savez Zapadne Srbije.

– Za novog člana Komisije za informisanje imenovan je Stevan Banković.

– Usvojena odluka o elektronskom izdavanju časopisa “Lovac”.

– Usvojen predlog finansijskog plana za 2020. Godinu.

– Usvojena je radna verzija izmena i dopuna statuta koji će ići na javnu raspravu.

Pored članova UO na ovoj sednici aktivno učešće uzeli su i predsednik Skupštine, Uroš Đoković, i predsednik Nadzornog odbora, Slađan Marković.

[:]

Share

Ostale vesti

Pogledaj sve

  • Continue reading
  • Закон о средствима за заштиту биља ступа на снагу 1. јануара 2022. године и подразумева већу контролу продаје пестицида, обавезу пољопривредника да обавести власника парцеле и суседе најмање 24 сата пре коришћења пестицида, као и да лице које врши третирање средствима за заштиту биља мора имати Сетрификат професионалног корисника издат од стране Министарства. Након периода […]

    Continue reading
  • Komisija za polaganje lovačkog ispita održana je 15.12.2021. u Beogradu. Tačke dnevnog reda ticale su se poboljšanja organizacije polaganja lovačkog ispita, kao i same literture koja će obezbediti polaznicima da na adekvatan način dobiju potrebno znanje za polaganje lovačkog ispita, a i osnovu za dalje bavljenje lovom. Samim tim primenjivaće se i stroži kriterijumi za […]

    Continue reading
  • Od 25. do 28. novembra u Bačkoj Palanci odžan je Međunarodni skup sokolara. Sokolari iz svih krajeva Evrope okupili su u lovištu “TIkvara” kojim gazduje lovačko udruženje “Palanka” iz Mladenova kako bi lovili, a pre svega razmenili znanje i iskustvo i o sokolarstvu u svojim zemljama. Tokom ovog skupa organizovan je i seminar na kome […]

    Continue reading