[:sr]

U zgradi Moravske Banovine, u prostorijama Privredne komore u Nišu juče je održana sednica Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije. Sednici je prisustvovalo 12 članova Upravnog odbora, kao i predsednik Skupštine LSS Uroš Đoković i predsednik Nadzornog odbora Slađan Marković. Glavne tačke koje su usvojene na ovoj sednici jesu strateški ciljevi razvoja lovačkih organizacija u Srbiji kao i formiranje delegacije za učešće na međunarodnoj izložbi trofeja OWN.
 
Usvajanje strateških ciljevi razvoja lovačkih organizacija su prva tačka za započinjanje procesa reorganizacije lovstva, kao i predloga za izradu novog Zakona o divljači i lovstvu i njegovih pratećih pravilnika. Učešće na izložbi OWN u Mađarskoj zahteva ozbiljnu organizaciju kako na republičkom tako i na nivou Lovačkog saveza Srbije, u skladu sa tim izabrana je delegacija, kao i komisije koje će se baviti ovom organizacijom. Tomislav Radosavljević predložen je za šefa delegacije Srbije u CIC-u. Jedna od tema bila je i organizacija jubileja 125 godina osnivanja Lovačkog saveza Srbije, koji nas očekuje u oktobru, ali i usvajanje finansijskog izveštaja LSS , za koji možemo da kažemo da je konačno na stabilnim nogama, zahvaljujući aktivnom učešću i radu svih članova UO.

G

[:]

Share

Ostale vesti

Pogledaj sve

  • Continue reading
  • Закон о средствима за заштиту биља ступа на снагу 1. јануара 2022. године и подразумева већу контролу продаје пестицида, обавезу пољопривредника да обавести власника парцеле и суседе најмање 24 сата пре коришћења пестицида, као и да лице које врши третирање средствима за заштиту биља мора имати Сетрификат професионалног корисника издат од стране Министарства. Након периода […]

    Continue reading
  • Komisija za polaganje lovačkog ispita održana je 15.12.2021. u Beogradu. Tačke dnevnog reda ticale su se poboljšanja organizacije polaganja lovačkog ispita, kao i same literture koja će obezbediti polaznicima da na adekvatan način dobiju potrebno znanje za polaganje lovačkog ispita, a i osnovu za dalje bavljenje lovom. Samim tim primenjivaće se i stroži kriterijumi za […]

    Continue reading
  • Od 25. do 28. novembra u Bačkoj Palanci odžan je Međunarodni skup sokolara. Sokolari iz svih krajeva Evrope okupili su u lovištu “TIkvara” kojim gazduje lovačko udruženje “Palanka” iz Mladenova kako bi lovili, a pre svega razmenili znanje i iskustvo i o sokolarstvu u svojim zemljama. Tokom ovog skupa organizovan je i seminar na kome […]

    Continue reading