[:sr]

20.05.2021. u Beogradu, održana je sednica Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije.
Sednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora: Bratislav Ćirković, Bojan Radovanović, Sanja Momčilovič Bognič, Tomislav Radosavljević, Zoran Aleksić, Nikola Lešjanin, Vladimir Videnović, Ilija Elezović, Rašić Zlatomir, Zoran Mitanović i Bojan Tadić. Takođe su prisutni bili i predsenik Skupštine LSS Uroš Đoković, kao i predsednik Nadzornog odbora LSS Slađan Marković. Neke od najbitnijih tačaka dnevnog reda bile su: usvajanje ponude za kolektivno osiguranje korisnika lovišta, usvajanje budžeta za organizaciju 125 godina Lovačkog saveza Srbije i usvajanje Protokola o saradnji sa JP „Srbijašume“. Usvajanjem ponude za kolektivno osiguranje korisnika lovišta učinjen je značajan korak u rešavanju višedecenijskog problema koji je bio ozbiljna pretnja za finansijsku stabilnost lovačkih udruženja. Nakon donošenja Pravilnika o dopunama Pravilnika o bezbednosti u lovu, na ovakav korak rukovodstvo LSS se odlučilo kako bi olakšalo i pronašlo što povoljniju ponudu za korisnike lovišta.
Na ovoj sednici UO takođe je donesena odluka o davanju podrške Savezu lovaca i ribolovaca Bugarske za učlanjenje u IUCN, a takođe su i članovi UO upoznait sa rešavanjem problema saobraćajne signalizacije „divljač na putu“.
U radnoj atmosferi, uz konstruktivne predloge svih prisutnih, sve odluke su usvojene jednoglasno.

Lovački savez Srbije
U službi lovstva

[:]

Share

Ostale vesti

Pogledaj sve

  • Continue reading
  • Закон о средствима за заштиту биља ступа на снагу 1. јануара 2022. године и подразумева већу контролу продаје пестицида, обавезу пољопривредника да обавести власника парцеле и суседе најмање 24 сата пре коришћења пестицида, као и да лице које врши третирање средствима за заштиту биља мора имати Сетрификат професионалног корисника издат од стране Министарства. Након периода […]

    Continue reading
  • Komisija za polaganje lovačkog ispita održana je 15.12.2021. u Beogradu. Tačke dnevnog reda ticale su se poboljšanja organizacije polaganja lovačkog ispita, kao i same literture koja će obezbediti polaznicima da na adekvatan način dobiju potrebno znanje za polaganje lovačkog ispita, a i osnovu za dalje bavljenje lovom. Samim tim primenjivaće se i stroži kriterijumi za […]

    Continue reading
  • Od 25. do 28. novembra u Bačkoj Palanci odžan je Međunarodni skup sokolara. Sokolari iz svih krajeva Evrope okupili su u lovištu “TIkvara” kojim gazduje lovačko udruženje “Palanka” iz Mladenova kako bi lovili, a pre svega razmenili znanje i iskustvo i o sokolarstvu u svojim zemljama. Tokom ovog skupa organizovan je i seminar na kome […]

    Continue reading