Komisija za polaganje lovačkog ispita održana je 15.12.2021. u Beogradu. Tačke dnevnog reda ticale su se poboljšanja organizacije polaganja lovačkog ispita, kao i same literture koja će obezbediti polaznicima da na adekvatan način dobiju potrebno znanje za polaganje lovačkog ispita, a i osnovu za dalje bavljenje lovom. Samim tim primenjivaće se i stroži kriterijumi za neophodan minimum znanja.

Od 1.1.2022. kompletna baza podataka sa svim licima koja su poližila ispit od 1994. godine do danas biće dostupna MUP-u, na ovaj način omogućena je lakša provera validnosti dokumentacije, kao i jedan olakšavajući korak ka pribavljanju neophode dokumentacija kada se radi o preregistraciji oružja.

Pored tog i sam proces podnošenja zahteva za izdavanje Rešenja za organizovanje lovačkog ispita (koji vrše korisnici lovišta) u narednom periodu obavljaće se putem aplikacije Lovačkog informacionog sistema.

Kvalitet lovaca je preduslov za kvalitetno lovstvo, stoga moramo primeniti sve neophodne mere.

Lovački savez Srbije
U službi lovstva!

Share

Ostale vesti

Pogledaj sve
  • Continue reading
  • Закон о средствима за заштиту биља ступа на снагу 1. јануара 2022. године и подразумева већу контролу продаје пестицида, обавезу пољопривредника да обавести власника парцеле и суседе најмање 24 сата пре коришћења пестицида, као и да лице које врши третирање средствима за заштиту биља мора имати Сетрификат професионалног корисника издат од стране Министарства. Након периода […]

    Continue reading
  • Od 25. do 28. novembra u Bačkoj Palanci odžan je Međunarodni skup sokolara. Sokolari iz svih krajeva Evrope okupili su u lovištu “TIkvara” kojim gazduje lovačko udruženje “Palanka” iz Mladenova kako bi lovili, a pre svega razmenili znanje i iskustvo i o sokolarstvu u svojim zemljama. Tokom ovog skupa organizovan je i seminar na kome […]

    Continue reading
  • Continue reading