[:sr]

Prošlog petka u Beogradu održan je Upravni odbor Lovačkog saveza Srbije. Ovo je prvo sastajanje Upravnog odbora nakon pandemije virusa COVID-19. Tokom sastanka donete su odluke o daljem funkcionisanju Saveza, napravljeni planovi za naredni period. Jedna od odluka UO je formiranje komisije za izradu nacrta Zakona o oružju i municiji koji će biti predlog Lovačkog saveza Srbije Vladi Republike Srbije, takođe će se ova komisija baviti i predlogom za rešavanje šteta od divljači i na divljači. Upravni odbor usvojio je izmenu pravilnika o odlikovanjima koju je napravila Komisija za odlikovanja i druga priznanja (novi pravilnik će se ukoro naći na našem sajtu). Donešena je i strategija za podizanje kapaciteta za apsorpciju EU i drugih fondova. Sve odluke imaju za cilj poboljšanje statusa lovstva u Srbiji.

[:]

Share

Ostale vesti

Pogledaj sve

  • Continue reading
  • Закон о средствима за заштиту биља ступа на снагу 1. јануара 2022. године и подразумева већу контролу продаје пестицида, обавезу пољопривредника да обавести власника парцеле и суседе најмање 24 сата пре коришћења пестицида, као и да лице које врши третирање средствима за заштиту биља мора имати Сетрификат професионалног корисника издат од стране Министарства. Након периода […]

    Continue reading
  • Komisija za polaganje lovačkog ispita održana je 15.12.2021. u Beogradu. Tačke dnevnog reda ticale su se poboljšanja organizacije polaganja lovačkog ispita, kao i same literture koja će obezbediti polaznicima da na adekvatan način dobiju potrebno znanje za polaganje lovačkog ispita, a i osnovu za dalje bavljenje lovom. Samim tim primenjivaće se i stroži kriterijumi za […]

    Continue reading
  • Od 25. do 28. novembra u Bačkoj Palanci odžan je Međunarodni skup sokolara. Sokolari iz svih krajeva Evrope okupili su u lovištu “TIkvara” kojim gazduje lovačko udruženje “Palanka” iz Mladenova kako bi lovili, a pre svega razmenili znanje i iskustvo i o sokolarstvu u svojim zemljama. Tokom ovog skupa organizovan je i seminar na kome […]

    Continue reading