Nazad

Održan sastanak upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije

26. jula, 2020

Prošlog petka u Beogradu održan je Upravni odbor Lovačkog saveza Srbije. Ovo je prvo sastajanje Upravnog odbora nakon pandemije virusa COVID-19. Tokom sastanka donete su odluke o daljem funkcionisanju Saveza, napravljeni planovi za naredni period. Jedna od odluka UO je formiranje komisije za izradu nacrta Zakona o oružju i municiji koji će biti predlog Lovačkog saveza Srbije Vladi Republike Srbije, takođe će se ova komisija baviti i predlogom za rešavanje šteta od divljači i na divljači. Upravni odbor usvojio je izmenu pravilnika o odlikovanjima koju je napravila Komisija za odlikovanja i druga priznanja (novi pravilnik će se ukoro naći na našem sajtu). Donešena je i strategija za podizanje kapaciteta za apsorpciju EU i drugih fondova. Sve odluke imaju za cilj poboljšanje statusa lovstva u Srbiji.

80000 +
Lovaca
125
Godina postojanja
250 +
Lovačkih udruženja
6500 k
ha lovne površine