Nazad

Obaveštenje o preuzimanju lovnih karata za lovnu 2019./2020. godinu

27. marta, 2019

Postupak preuzimanja lovnih karata podrazumeva dostavljanje originalne, uredne i potpune dokumentacije lovačkom savezu, od strane korisnika lovišta.

Postupak preuzimanja lovnih karata podrazumeva dostavljanje originalne, uredne i potpune dokumentacije lovačkom savezu, od strane korisnika lovišta.

Podneti zahtevi koji ne sadrže potpunu originalnu dokumentaciju neće biti obrađivani, do ispunjenja uslova. Za preuzimanje lovnih karata korisnici lovišta mogu da se obrate lovačkim savezima od 27. marta 2019. godine.

Preuzimanje lovnih karata za korisnike lovišta (osim za teritoriju AP Vojvodine), vršiće se u Lovačkom savezu Srbije, Lovačkom savezu Centralne Srbije i Lovačkom savezu Jugoistoične Srbije.

Korisnik lovišta dostavlja lovačkom savezu sledeću dokumentaciju:

1. Originalni potpisani i overeni akt korisnika lovišta, sa delovodnim brojem, da svi podnosioci zahteva za lovnu kartu ispunjavaju uslove iz člana 60. i 61. Zakona o divljači i lovstvu.

2. Odštampan, popunjen, overen i potpisan propisani Obrazac zahteva za preuzimanje lovnih karata.

3. Elektronsku formu popunjenog Obrasca zahteva za preuzimanje lovnih karata. Korisnik lovišta je dužan da elektronsku formu popunjenog Obrasca zahteva pošalje najmanje jedan dan pre preuzimanja lovnih karata na e-mail kontakt osobe jednog od lovačkih saveza.

4. Originalni potpisani i overeni akt korisnika lovišta, sa delovodnim brojem, kojim potvrđuje da je određeno lice (ime i prezime, JMBG, broj lične karte) ovlašćeno za preuzimanje lovne karte od jednog od lovačkih saveza.

5. Dokaz o izvršenoj uplati naknade za lovnu kartu na račun Budžetskog fonda za razvoj lovstva 840-741525843-35, u isnosu od 1.000,00 dinara.

80000 +
Lovaca
125
Godina postojanja
250 +
Lovačkih udruženja
6500 k
ha lovne površine