[:sr]

U vezi sa popunjavanjem obrasca za obračun naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači za narednu lovnu godinu, obaveštavamo vas da je isti propisan Pravilnikom o obrascu za obračun naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači za narednu lovnu godinu (Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 18/19 od 15. marta 2019. godine), te u vezi sa tim korisnici lovišta su dužni da navedeni obrazac u Excel formatu preuzmu sa sajta Uprave za šume i isti popune bez bilo kakvih izmena.

U vezi sa popunjavanjem obrasca za obračun naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači za narednu lovnu godinu, obaveštavamo vas da je isti propisan Pravilnikom o obrascu za obračun naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači za narednu lovnu godinu (Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 18/19 od 15. marta 2019. godine), te u vezi sa tim korisnici lovišta su dužni da navedeni obrazac u Excel formatu preuzmu sa sajta Uprave za šume i isti popune bez bilo kakvih izmena.

Napominjemo da se u navedenom Excel fajlu nalaze dva polja koja je potrebno popuniti (Osnovni podaci i Obrazac naknade Excel format).

Obrazac možete preuzeti na sledećem linku:

NOVE CENE – Obrazac za obračun naknade

Pravilnik o obrascu naknade

 

LSS press

[:]

Share

Ostale vesti

Pogledaj sve

  • Continue reading
  • Закон о средствима за заштиту биља ступа на снагу 1. јануара 2022. године и подразумева већу контролу продаје пестицида, обавезу пољопривредника да обавести власника парцеле и суседе најмање 24 сата пре коришћења пестицида, као и да лице које врши третирање средствима за заштиту биља мора имати Сетрификат професионалног корисника издат од стране Министарства. Након периода […]

    Continue reading
  • Komisija za polaganje lovačkog ispita održana je 15.12.2021. u Beogradu. Tačke dnevnog reda ticale su se poboljšanja organizacije polaganja lovačkog ispita, kao i same literture koja će obezbediti polaznicima da na adekvatan način dobiju potrebno znanje za polaganje lovačkog ispita, a i osnovu za dalje bavljenje lovom. Samim tim primenjivaće se i stroži kriterijumi za […]

    Continue reading
  • Od 25. do 28. novembra u Bačkoj Palanci odžan je Međunarodni skup sokolara. Sokolari iz svih krajeva Evrope okupili su u lovištu “TIkvara” kojim gazduje lovačko udruženje “Palanka” iz Mladenova kako bi lovili, a pre svega razmenili znanje i iskustvo i o sokolarstvu u svojim zemljama. Tokom ovog skupa organizovan je i seminar na kome […]

    Continue reading