Nazad

Nadogradnja informacionog sistema

13. aprila, 2021

Poštovani korisnici lovišta,

Naš Informacioni Sistem je proširen za mogućnost uvoza spiska lovaca klikom na samo jedno dugme.

Klikom na dugme “Dodaj sve lovce” zahtev se popunjava sa svim lovcima koji su prošle godine bili članovi i dobilu su lovnu kartu iz udruženja koje podnosi zahtev za njih.

Zahtev se u svakom trenutku može ručno dopuniti za nove članove, kao što je rađeno i prošle godine.

U zahtevu se neće naći lovci koji već poseduju važeću lovnu kartu za ovu godinu koja je izdata od strane drugog lovačkog udruženja.

U toku kreiranja zahteva, svaki put kada se klikne na dugme „Dodaj sve lovce“, zahtev se dopunjava lovcima koji se ne nalaze u zahtevu.

Ponovnim klikom lista lovaca se neće duplirati, nego će se dopuniti sa onim lovcima koji nedostaju.

Lovci koji su nepotrebni u zahtevu, moraju se izbrisati klikom na dugme „Izbriši“.

Kod sledećeg novog kreiranog zahteva dugme “Dodaj sve lovce” će dodati samo one lovce koji nemaju izdatu lovnu kartu, a ne ceo spisak lovaca tog udruženja koji su unosili prethodne lovne godine.

Nakon klika na dugme “Dodaj sve lovce” sačekati da sistem ispiše listu svih lovaca. Proveriti da li je to konačan spisak lovaca koji šaljete. Zakačiti dokumenta i proslediti zahtev na odobravanje.

Izgled i mesto gde se dugme nalazi:

U slučaju da se dugme ne prikazuje na stranici, potrebno je ponovo učitati stranicu.
Za učitavanje komande zavise od browsera koji koristite.
Lista najčešće korišćenih browsera i kako da ponovo učitate stranicu:
– Chrome: Shift +F5
– Firefox Mozzila: CTRL + F5
– Internet Explorer, Edge: CTRL + F5

80000 +
Lovaca
125
Godina postojanja
250 +
Lovačkih udruženja
6500 k
ha lovne površine