Nazad

Kolektivno osiguranje lovaca

08. maja, 2019

Na bazi premije od 100 dinara, lovci mogu biti osigurani u lovnoj 2019/2020 godini…

Obaveštavamo Vas da je UO LSS doneo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kolektivno osiguranje lovaca.

Lovački savez Srbije je zaključio polisu kolektivnog osiguranja od posledica nesrećnog slučaja -nezgode, za period 01.04.2019. -31.03.2020. godine kod osiguravajuće kuće MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o. Beograd.

Ovim osiguranjem su pokriveni sledeći rizici:

smrt usled nezgode

invaliditet kao posledica nesrećnog slučaja (povreda u lovu).

Osiguravaju se članovi lovačkog udruženja, u skladu sa evidencijom udruženja.

Na bazi premije od 100,00 dinara godišnje po lovcu, zaključena je polisa sa osiguranim sumama:

– smrt usled nezgode na 600.000,00 din

– invaliditet na 1.200.000,00 din

Naknada iz osiguranja isplaćuje se na osnovu ugovorene osigurane sume, u skladu sa zaključenim ugovorom, uslovima osiguranja i podnetom medicinskom dokumentacijom.

Da bi se ostvarilo pravo na osiguranje, potrebno je da lovačka udruženja pošalju u kancelariju Lovačkog saveza Srbije, redovnom poštom, zavedenu, overenu i potpisanu odluku organa upravljanja o prihvatanju kolektivnog osiguranja lovaca posredstvom Lovačkog saveza Srbije, u kojoj se navodi ukupan broj lica koja se osiguravaju i dostavlja se dokaz o izvršenom plaćanju osiguranja.

80000 +
Lovaca
125
Godina postojanja
250 +
Lovačkih udruženja
6500 k
ha lovne površine