[:sr]

Na bazi premije od 100 dinara, lovci mogu biti osigurani u lovnoj 2019/2020 godini…

Kolektivno osiguranje lovaca od posledica nesrećnog slučaja – nezgode u lovu za lovnu 2019/2020. godinu

 

Obaveštavamo Vas da je UO LSS doneo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kolektivno osiguranje lovaca.

Lovački savez Srbije je zaključio polisu kolektivnog osiguranja od posledica nesrećnog slučaja -nezgode, za period 01.04.2019. -31.03.2020. godine kod osiguravajuće kuće MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o. Beograd.

Ovim osiguranjem su pokriveni sledeći rizici:

smrt usled nezgode

invaliditet kao posledica nesrećnog slučaja (povreda u lovu).

Osiguravaju se članovi lovačkog  udruženja, u skladu sa evidencijom udruženja.

Na bazi premije od 100,00 dinara godišnje po lovcu, zaključena je polisa sa osiguranim sumama:

– smrt usled nezgode na 600.000,00 din

– invaliditet na 1.200.000,00 din

Naknada iz osiguranja isplaćuje se na osnovu ugovorene osigurane sume, u skladu sa zaključenim ugovorom, uslovima osiguranja i podnetom medicinskom dokumentacijom.

Da bi se ostvarilo pravo na osiguranje, potrebno je da lovačka udruženja pošalju u kancelariju Lovačkog saveza Srbije, redovnom poštom, zavedenu, overenu i potpisanu odluku organa upravljanja o prihvatanju kolektivnog osiguranja lovaca posredstvom Lovačkog saveza Srbije, u kojoj se navodi ukupan broj lica koja se osiguravaju i dostavlja se dokaz o izvršenom plaćanju osiguranja. 

 

LSS press

[:]

Share

Ostale vesti

Pogledaj sve

  • Continue reading
  • Закон о средствима за заштиту биља ступа на снагу 1. јануара 2022. године и подразумева већу контролу продаје пестицида, обавезу пољопривредника да обавести власника парцеле и суседе најмање 24 сата пре коришћења пестицида, као и да лице које врши третирање средствима за заштиту биља мора имати Сетрификат професионалног корисника издат од стране Министарства. Након периода […]

    Continue reading
  • Komisija za polaganje lovačkog ispita održana je 15.12.2021. u Beogradu. Tačke dnevnog reda ticale su se poboljšanja organizacije polaganja lovačkog ispita, kao i same literture koja će obezbediti polaznicima da na adekvatan način dobiju potrebno znanje za polaganje lovačkog ispita, a i osnovu za dalje bavljenje lovom. Samim tim primenjivaće se i stroži kriterijumi za […]

    Continue reading
  • Od 25. do 28. novembra u Bačkoj Palanci odžan je Međunarodni skup sokolara. Sokolari iz svih krajeva Evrope okupili su u lovištu “TIkvara” kojim gazduje lovačko udruženje “Palanka” iz Mladenova kako bi lovili, a pre svega razmenili znanje i iskustvo i o sokolarstvu u svojim zemljama. Tokom ovog skupa organizovan je i seminar na kome […]

    Continue reading