Na inicijativu i predlog Lovačkog saveza Srbije Ministarstvo Poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izmenilo je Pravilnik o podsticajima nepoljoprivrednim aktivnostiima na selu i uvrstilo lovni turizam u podsticajne mere. U daljem tekstu pogledajte aktuelni konkurs! Na ovaj način državna ulaganja u lovstvo su povećana za 30 procenata!

KONKURS O USLOVIMA I NAČINU ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PODSTICAJE ZA UNAPREĐENjE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI NA SELU KROZ PODRŠKU NEPOLjOPRIVREDNIM AKTIVNOSTIMA U 2021. GODINI

Podsticaji obuhvataju investicije u sledećim sektorima:
1) sektoru ruralnog turizma;
2) sektoru lovnog turizma;
3) sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti.

Podsticaji za prihvatljive investicije iz člana 4. st. 1. i 2. Pravilnika obuhvataju:

 1. građenje i/ili izgradnju:
  1. objekata datih u Prilogu 2 Pravilnika – Autentični ugostiteljski objekti u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, koji je odštampan uz Pravilnik i čini njegov sastavni deo, odnosno lovačkih vila;
  2. dvorišta autentičnih ugostiteljskih objekata u domaćoj radinosti ili seoskog turističkog domaćinstva, odnosno lovačkih vila, radi parternog uređenja;
 2. nabavku opreme, radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u autentičnim ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, odnosno lovačkim vilama, i to:(1) opreme za poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije i nabavke dvorišnog mobilijara,(2) ostale opreme;
 3. promociju nepoljoprivrednih aktivnosti.

Podsticaji za prihvatljive investicije iz člana 4. stav 3. Pravilnika obuhvataju:

 1. nabavku opreme i alata, radi očuvanja i unapređenja starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti koji su sertifikovani, u skladu sa propisom kojim se uređuje određivanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, način sertifikovanja istih i vođenje posebne evidencije izdatih sertifikata;
 2. promociju nepoljoprivrednih aktivnosti.

Pravo na korišćenje podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Pravilnikom, imaju:

 1. fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 2. preduzetnik;
 3. pravno lice:
  1. privredno društvo (mikro ili malo),
  2. zemljoradnička zadruga,
  3. udruženje.

Čitko popunjen i potpisan obrazac prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2021. godini”, lično, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd.

Prijava za korišćenje podsticaja, u skladu sa ovim Konkursom, podnosi se od 01.10.2021. do 15.11.2021. godine

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost,
1) 50% – za sve podnosioce podsticaja.
2) 65% – za područja sa otežanim uslovima rada.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije iz člana 5. pravilnika je 2.350.000,00 dinara.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Konkursa predviđena su u iznosu od 50.000.000 dinara.
Na linku možete pogledati pravilnik: Pravilnik

Share

Ostale vesti

Pogledaj sve

 • Continue reading
 • Закон о средствима за заштиту биља ступа на снагу 1. јануара 2022. године и подразумева већу контролу продаје пестицида, обавезу пољопривредника да обавести власника парцеле и суседе најмање 24 сата пре коришћења пестицида, као и да лице које врши третирање средствима за заштиту биља мора имати Сетрификат професионалног корисника издат од стране Министарства. Након периода […]

  Continue reading
 • Komisija za polaganje lovačkog ispita održana je 15.12.2021. u Beogradu. Tačke dnevnog reda ticale su se poboljšanja organizacije polaganja lovačkog ispita, kao i same literture koja će obezbediti polaznicima da na adekvatan način dobiju potrebno znanje za polaganje lovačkog ispita, a i osnovu za dalje bavljenje lovom. Samim tim primenjivaće se i stroži kriterijumi za […]

  Continue reading
 • Od 25. do 28. novembra u Bačkoj Palanci odžan je Međunarodni skup sokolara. Sokolari iz svih krajeva Evrope okupili su u lovištu “TIkvara” kojim gazduje lovačko udruženje “Palanka” iz Mladenova kako bi lovili, a pre svega razmenili znanje i iskustvo i o sokolarstvu u svojim zemljama. Tokom ovog skupa organizovan je i seminar na kome […]

  Continue reading