Nazad

Informacije o merama koje će se preduzimati zbog širenja bolesti AKS u državama u okruženju a u blizini granica Republike Srbije

03. februara, 2019

AFRIČKA KUGA SVINJA (AKS) – DONOŠENJE NAREDBE O SPREČAVANJU ŠIRENJA

O BOLESTI:

Afrička kuga svinja (AKS) je veoma zarazna virusna bolest domaćih i divljih svinja koja se nalazi na listi Naročito opasnih zaraznih bolesti u našim i evropskim propisima.

NAČIN PRENOŠENJA:

Bolest se širi kontaktom zaraženih sa zdravim svinjama, kontaminiranom hranom i vodom, odećom i obućom, inficiranim predmetima i opremom, prevoznim sredstvima, stajnjakom, leševima uginulih i zaklanih životinja, glodarima, insektima.

-ZA OVO OBOLJENJE SVINJA NE POSTOJI TERAPIJA NITI POSTOJI VAKCINA BILO GDE U SVETU
-U SLUČAJU POJAVE BOLESTI SPROVODE SE RADIKALNE MERE UNIŠTENJA ŽIVOTINJA NA FARMI, ODNOSNO ZARAŽENOM PODRUČJU, U SUPROTNOM VIRUS UBIJA ŽIVOTNJE
-IZBIJANJE BOLESTI MOŽE IZAZVATI OGROMNUEKONOMSKU ŠTETU

DONOŠENJE NAREDBE
1.2.2019. DONETA NAREDBA o preduzimanju mera radi sprečavanje unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti afričke kuge svinja u Republiku Srbiju.

Uvozna dozvola, odnosno dozvola za provoz pošiljaka može da se izda ako ne postoji rizik po zdravlje životinja, što se utvrđuje analizom rizika u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i DIREKTIVOM Uprave za veterinu kojom je jasno precizirano postupanje po svakom zahtevu.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE NAREDBE

Zbog pogoršanja epizootiološke situacije po pitanju AKS u regionu (Mađarska, Rumunija, Bugarska), i neposredne opasnosti od pojave ove bolesti u našoj zemlji, neohodno je nalaganje konkretnih mera koje treba da sprovode sve relevantne institucije i organizacije pored MPŠV, tako i vlasnici i držaoci životinja, lovci i korisnici lovišta, u cilju sprečavanja pojave i suzbijanja AKS u Republici Srbiji.

Donošenjem ove naredbe upotpunili smo i precizirali sve mere, aktivnosti, kao i ingerencije lica koja su uključena u upravljanje rizikom, a sa ciljem prevencije i borbe protiv ove zarazne bolesti.

Definisana su područja visokog i umerenog rizika sa kontrolnim, preventivnim i restriktivnim merama, takođe, doneli smo opšte i posebne biosigurnosne mere koje se moraju sprovoditi na gazdinstvima sa svinjama i u lovištima.

Iz razloga neposredne ugroženosti od pojave ove bolesti u Republici Srbiji pristupili smo strogoj kontroli prometa i uvoza živih svinja, proizvoda i sporednih proizvoda poreklom od svinja.

OVOM NAREDBOM PROPISANO JE SLEDEĆE:

  1. Radi sprečavanja unošenja AKS u Republiku Srbiju zabranjuje se slobodan uvoz i provoz pošiljaka poreklom iz zemalja ili područja zahvaćenim Afričkom kugom svinja, tj za svaki konkretan slučaj se izdaje uvozna dozvola.
  2. Određena su dva područja i to područje umerenog rizika i područje visokog rizika i na osnovu toga su donete mere koje se sprovode na tim teritorijama
  3. Definisane su mere koje se sprovode nakon potvrde primarnog (prvog) slučaja AKS, aktivnosti na zaraženim područjima i periodi trajanja mera zabrane i ograničenja.
  4. U slučaju pojave AKS moraju se obezbediti i primeniti pravila brzog upozoravanja i hitnog reagovanja.

Tekst Naredbe možete pogledati na zvaničnom sajtu Uprave za veterinu – ovde

80000 +
Lovaca
125
Godina postojanja
250 +
Lovačkih udruženja
6500 k
ha lovne površine