Nazad

Evropska komisija zahteva zabranu lova na risa u Letoniji

26. maj, 2022

Kako FACE izveštava, Evropska komisija je od Letonije zatražila da prilagodi svoj zakon uslovima EU direktive. Iako je dokazano dobrim akcionim planom upravljanja populacijom ove vrste da ris (Linx linx) ima stabilnu populaciju u ovoj državi. EK smatra da je zabrana lova svih krupnih zveri pametan potez i poziva Letoniju da promeni primenjivo dobaru praksu koju sada imaju.
Iz Lovačkog saveza Letonije kažu da je ovakav način upravljanja populacijom doprineo povećajnju brojnosti risa, a jedan od razloga tome je i otklanjanje konflikata između ljudi i ove krupne zveri. Takođe naporima lovaca, kako učešćem u konstantom monitoringu, tako i finansijskoj pomoći, ris je u ovoj državi sisar o kome je rađeno najviše istraživanja. Time je još jednom dokazano da zahtev Evropske komisije neosnovan.

Odgovor na ovaj poziv dao je i predsednik FACE Torbjörn Larsson: “Nalazimo se u ćorsokaku, i nažalost jedini gubitni je letonski ris”.
Dokazi da zabrana lova ne treba biti jedini način govore u prilog činjenice i zemalja iz našeg okruženja. Nakon zabrane lova na medvede u Rumuniji, život je izgubilo više desetina ljudi. Zabrana lova na vukove u Poljskoj, Austirji i Grčkoj dovodi do ulaska ove vrste u suburbane sredine. U Italiji od vukova nastrada godišnje preko 1000 pasa, dok su u Hrvatskoj samo 2021. prijavljene 2113 šteta na stoci nastale baš od vuka. Takođe, zabranom lova dovodi se do povećanja kontakta ljudi i zveri i to ostavlja prostora za krivolov koji je teško pratiti, u suprotnosti sa organizovanim lovom nad kojim se vrši konstantan monitoring.

U nadi da se mi nećemo naći u cipelama kolega iz Letonije, i ovog puta apelujemo na korisnike lovišta koji gazduju vukom da uzorke svih odstreljenih jedinki moraju dostaviti prema uputstvima koje su dobili od Lovačkog saveza Srbije prilikom preuzimanja markica za odstreljenu divljač, a što prema potpisanim Ugovorima o gazdovanju lovištem jedna od obavezujućih stavki za svakog korisnika lovišta.
*fotografija preuzeta sa sajta https://www.face.eu/

80000 +
Lovaca
125
Godina postojanja
250 +
Lovačkih udruženja
6500 k
ha lovne površine