Закон о средствима за заштиту биља ступа на снагу 1. јануара 2022. године и подразумева већу контролу продаје пестицида, обавезу пољопривредника да обавести власника парцеле и суседе најмање 24 сата пре коришћења пестицида, као и да лице које врши третирање средствима за заштиту биља мора имати Сетрификат професионалног корисника издат од стране Министарства. Након периода обуке лица за добијање овог сертификата, куповина пестицида биће могућа само лицима која га поседују.
Такође, овај Закон ограничиће и количину средстава које је могуће купити, а она ће бити сразмерна култури за чије је третирање средство неопходно.
Ограничавањем употребе пестицида, као и њиховом адекватном употребом, омогућава се опоравак природе и заштите не само биљака већ и животиња.
Ловачки савез Србије је у више наврата својим кампањама апеловао и утицао како на власт, тако и на пољопривреднике да се овај проблем мора решити за бољу буднућност свих нас.
Више о овом Закону погледајте на линку: Параграф

Share

Ostale vesti

Pogledaj sve
  • Continue reading
  • Komisija za polaganje lovačkog ispita održana je 15.12.2021. u Beogradu. Tačke dnevnog reda ticale su se poboljšanja organizacije polaganja lovačkog ispita, kao i same literture koja će obezbediti polaznicima da na adekvatan način dobiju potrebno znanje za polaganje lovačkog ispita, a i osnovu za dalje bavljenje lovom. Samim tim primenjivaće se i stroži kriterijumi za […]

    Continue reading
  • Od 25. do 28. novembra u Bačkoj Palanci odžan je Međunarodni skup sokolara. Sokolari iz svih krajeva Evrope okupili su u lovištu “TIkvara” kojim gazduje lovačko udruženje “Palanka” iz Mladenova kako bi lovili, a pre svega razmenili znanje i iskustvo i o sokolarstvu u svojim zemljama. Tokom ovog skupa organizovan je i seminar na kome […]

    Continue reading
  • Continue reading